сряда, 16 ноември 2011 г.

Учени и експерти: Необходим е нов диалог по проблемите на националната сигурност

АВТОР: Д-Р ТИХОМИР СТОЙЧЕВ; ФОТОГРАФИИ: Д-Р ТИХОМИР СТОЙЧЕВ И ДОЦ. Д-Р ВИХРЕН БУЗОВ

Основните докладчици - долу: проф. д-р Витан Стхефанов; отляво надясно: доц. д-р Вихрен Бузов, проф. д-р Любица Митрович, проф. д-р Слободан Нешкович, доц. д-р Евлоги Данков; доц. д-р Велин Аргатски; отзад отляво надясно: проф. дн. Желязко Стоянов, проф. д-р Кирил Шопов, чл. кор. дн. Васил Проданов

Втори в първата колона е д-р Тихомир Стойчев - автор на материала и голяма част от фотографиите.

Проф. д-р Кирил Шопов се подготвя за Академичната си лекция, предвидена в рамките на Конференцията
Автор - д-р Тихомир Стойчев
Понеделник, 14 Ноември 2011 15:20
Старопрестолният град Велико Търново и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" на 11 и 12 ноември за пореден път станаха домакини на Международна научна конференция по проблемите на националната и международна сигурност.
Тя е част от програмата, осъществявана по научен проект „Академичен форум по проблемите на сигурността".
В работата на Конференцията взеха участие учени, експерти и гости от различни центрове в страната и чужбина.
За откриването на Конференцията те бяха поздравени от зам. декана на факултета по философия доц. д- р Вихрен Бузов и приветствани от ректора на Университета.
В панел „Регионална и национална сигурност" доклади представиха проф. д-р Витан Стефанов от СУ „Св. Климент Охридски", проф. дфн. Желязко Стоянов, чл. кор. проф. дфн Васил Проданов от УНСС, и БАН, проф. дфн Минчо Минчев, проф.д-р Любиша Митрович от Университета в Ниш, Р. Сърбия, проф. д- р Слободан Нешкович от ФИИМ в Нови Сад и д- р Виорика Бансиу от Университета в Орадеа- Румъния и др.
Във втори и трети панел, съответно „Етнос, политика и сигурност" и „Култура, идентичност и сигурност"с интерес бяха изслушани докладите на проф. д-р Кирил Шопов от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методии", доц. д-р Велин Аргатски, доц. д-р Драгомир Кръстев и д-р Станислава Минева от ВСУ „Черноризец Храбър", доц. д- р Евлоги Данков, д- р Тихомир Стойчев, председател на НААФ и др.
Участниците в Конференцията изразиха загриженост за състоянието и перспективите пред сигурността както на отделните страни, така в регионален и глобален план.
Като условие за преодоляване на предизвикателствата пред нея, отстраняване на рисковете и заплахите, беше изведено общо мнение, че е необходим откровен диалог между носещите отговорност за управлението, политиците, гражданите, хората от науката и експертите, който да бъде съпътстван с повече взаимност и чуваемост.
Като особено полезни бяха отчетени усилията на научната общност от региона на Балканите този диалог да се състои.
По традиция всички доклади и въпроси, повдигнати в дискусиите ще бъдат публикувани в нарочен Сборник на ВТУ.

Тихомир Стойчев

Проф. д-р Любица Митрович и чл. кор. дн. Васил Проданов


Академичната лекция на проф. д-р Кирил Шопов


Втора секция: говори проф. Слободан Нешкович, а водещ е проф. Желязко Стоянов